Murtosen vedenottamon raudanpoiston parantaminen

Alavesisäiliön asentaminen

Toteutimme loppuvuoden 2015 aikana Juvan kunnan Murtosen vedenottamon raudanpoiston kehittämisprojektin KVR-urakkana.

Raudanpoisto toteutettiin ilmastustornilla ja hiekka- ja alkalointi(kalkkikivi)suodattimilla, joiden kautta vesi johdetaan projektin yhteydessä asennettavaan 150 m3 alavesisäiliö. Samalla saneerattiin vanhan vedenottamon sähkö- ja automaatiojärjestelmä, pumput ja liitosvesijohto nykyaikaseen muotoon. Laitos yhdistettiin samalla kunnan kaukovalvontajärjestelmään joten se on käytettävissä ja valvottavissa etäohjauksella.

Murtonen