Tuunaansaaren ja Kaarnaniemen välisten vesihuoltolinjojen uusiminen vesistöön

Vesihuoltolinjojen upotus jään alle

Toteutimme Punkaharjun Tuunaansaaren ja Kaarnaniemen välisten paineviemärin ja vesijohdon uusimisen Savonlinnan Vedelle maaliskuussa 2017. Urakka sisältää noin 440 metriä paineviemäriä ja vesijohtoa, jotka painotettiin ja upotettiin vesistöön jäältä käsin. Tämän lisäksi Kaarnaniemeen ranta-alueelle asennettiin uusi 5 metriä korkea pumppaamo.

Putkireitti poikitti Harjun Portin matkailukeskuksen retkiluistelureitin. Reitin keskeytyksettömän toiminnan varmistamiseksi jäätä ei rikottu tältä osin vaan putki painotettiin ja upotettiin jään alta.