Vesi- ja viemärilaitokset ja julkiset organisaatiot

Rantasalmen kunnan pääpumppaamon asennustyö

Palvelemme kuntien vesi- ja viemärilaitoksia ja muita toimintoja kuten toimitilapalveluita monipuolisesti.

Saneeraamme ja rakennamme uusia vesihuoltoverkostoja ja vesihuollon järjestelmiä kuten salaojituksia sekä kunnallistekniikkaa kuten teitä.

Toteutamme laitostöitä sekä vedenottamoilla, vedenpuhdistamoilla että jätevedenpuhdistamoilla. Asennamme esimerkiksi uv-säteilijöitä vedenottamoihin, korjaamme flotaatioaltaita, teemme prosessiputkien ja venttiilien muutostöitä. Lisäksi saneeraamme ja asennamme uusia jätevedenpumppaamoja ja paineenkorotusasemia.

Sähkö- ja energiayhtiöille rakennamme kaukolämpö- ja maakaapelointiverkkoa ja ilmakaapeleiden purkutöitä.

Pystymme tarjoamaan ammattitaitoista työvoimaa ja konekalustoa aikaveloituksella tai toteuttamaan vaativiakin urakkakokonaisuuksia itsenäisesti.

Referenssejä

Sulkavan Lohilahden vedenottamon rakentaminen
Pieksämäen ammattiopiston rakennusten ja asuntolan salaojitus ja massanvaihto
UV-säteilijöiden asennustyöt Mikkelin Vedelle
Suur-Savon Sähkö Oy, kaukolämmön maarakennustöitä Savonlinnan alueella
Norpantien sadevesiviemärin rakentaminen n. 400m
Apajatien ja sivuteiden sadevesiviemärin rakentaminen n. 2km
Koululahden ja Haapasalmen vesijohto- ja viemärilinjojen uusinta Vt14-projektiin liittyen