Murtosen vesilaitoksen raudanpoiston parantaminen (2015)

Saneerasimme Murtosen vesilaitoksen Juvalla loppuvuodesta 2015. KVR-urakkana toteutettuun saneeraukseen kuului prosessin muuttaminen lipeästä kalkkikivialkalointiin.Prosessi toteutettiin ilmastuksen, flokkauksen, hiekkasuodatuksen ja kalkkikivisuodatuksen avulla.

Lisäksi toteutettiin 200 m3 alavesisäiliön hankinta ja asennus, puhdistamorakennuksen sisäpuolen saneeraus pumppujen ja putkistojen saneeraus sekä täydellinen sähkö- ja automaatiojärjestelmän uusinta.

Suunnittelukumppanina projektissa toimi Ramboll Finland Oy ja sähkö- ja automaatiourakoitsijana Parikkalan Sähkötaito Oy ja Mipro Oy.