NEOT Varkauden öljyterminaalin ulkopuoliset putkistotyöt (2016)

NEOT Varkauden öljyterminaalin saneerauksessa keväällä 2016 urakkalaajuuteemme kuuluiulkopuoliset palovesiputkistot, sadevesi-ja jätevesiviemärit. Työ toteutettiin aliurakkana Savon Kuljetukselle.

Palovesiputkistot toteutettiin DN200 ja DN400 haponkestävästä teräksestä, muut viemärit muovisilla polypropeeniputkilla.