Nordkalkin Louhen kalkkitehtaan ulkopuoliset putkityöt (2014-2015)

Nordkalkin Louhen kalkkitehtaalla uusittiin sade- ja jätevesiviemäreitä sekä vesijohtoja vuosina 2014-2015.

Projektissa rakennetaan yli kilometri vesijohtoja, viettoviemäreitä, paineviemäreitä ja sadevesiviemäreitä, kolme pumppaamoa ja yksi virtausmittauskaivo. Projektissa liitetään valtaosa tehdasalueen rakennuksista kunnalliseen verkkoon ja parannetaan merkittävästi tehdasalueen sadevesien poisjohtamista.