Uutiset

Alavesisäiliön asentaminen
Toteutimme loppuvuoden 2015 aikana Juvan kunnan Murtosen vedenottamon raudanpoiston kehittämisprojektin KVR-urakkana. Raudanpoisto toteutettiin ilmastustornilla ja hiekka- ja alkalointi(kalkkikivi)suodattimilla, joiden kautta vesi johdetaan projektin yhteydessä asennettavaan 150 m3 alavesisäiliö.... Lue lisää ›
Toteutamme 20 kV maakaapelointityötä Kerimäen taajaman läheisyydessä alueella lentopallokenttä-linja-autoasema-Multamäentie viikoilla 25-27 juhannuksen ympärillä. Työtä tehdään pääasiassa nurmialueilla Kerimäentien kevyen liikenteen väylän vieressä mutta Multamäentiellä joudutaan toimimaan... Lue lisää ›
Vääräsaarenkadun runkovesijohdon uusiminen
Savonlinnan Vesi toteutti Vääräsaaren pintavesilaitokselta lähtevien runkovesilinjojen saneerauksen talvityönä joulukuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana. Vanhaa valurautaista vesijohtoa muutettiin PEH 400 muoviputkeksi. Toteutimme projektin maanrakennustyöt ja avustimme asennustöissä... Lue lisää ›
Nordkalkin Louhen kalkkitehtaan ulkopuoliset putkistot
Toteutamme Nordkalk Oy:n Louhen kalkkitehtaan ulkopuolisten putkitöiden rakentamisen kokonaisurakkana vuosien 2014-2015 aikana. Valtaosa töistä tehdään loppuvuodesta 2014. Projektissa rakennetaan yli kilometri vesijohtoja, viettoviemäreitä, paineviemäreitä ja sadevesiviemäreitä, kolme pumppaamoa... Lue lisää ›
Rantapumppaamon kaivannon ponttaustyö
Meidät on valittu toteuttamaan Rantasalmen rantatien pumppaamon saneeraus syksyllä 2014. Rantapumppaamo on yksi kunnan pääpumppaamoista, ja sen toiminta on tärkeää kunnan vesihuollon kannalta. Maasto-olosuhteet ovat vaativat, joten pumppaamo perustetaan teräspaalujen päälle ja kaivanto tuetaan... Lue lisää ›